pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/P-chuong-trinh-du-an-13149.html?lang=vi-vn&keytemp=chuong-trinh-du-an&IdPage=13149--
Chương trình dự án-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN CỦA VIỆN KHKTNNMN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY DƯỚI SỰ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CỦA CÁC ỨNG VIÊN THAM GIA ĐẤU THẦU GÓI THẦU “… ”

A - LĨNH VỰC CANH TÁC VÀ RAU

B. LĨNH VỰC VỀ HOA

1. Nghiên cứu chọn tạo và xây dựng quy trình thâm canh một số giống hoa cắt cành có giá trị (cúc, cẩm chướng, lay-ơn, đồng tiền và địa lan).

Thuộc chương trình: Giống cây trồng & vật nuôi

Thời gian thực hiện: 2001-2006

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện: Nguyễn Hồng Hạng, Tưởng Thị Lý, Đặng Thị Thanh Phương, Phạm Thị Lan và cs. Khác

Mục tiêu: chọn tạo và xây dựng quy trình thâm canh một số giống hoa cắt cành có giá trị (cúc, cẩm chướng, lay-ơn, đồng tiền và địa lan)

Kết quả tóm tắt: 

1. Sưu tập, khảo nghiệm, lưu giữ các giống hoa cắt cành có giá trị như Hồng (Rose), Cúc (Chrysanthemum), Đồng tiền (Gerbera), Layơn (Gladiolous), Cẩm chướng (Carnation), Địa lan (Cymbidium); 

2. Nhập nội 5 giống cúc và 5 giống cẩm chướng. Trong đó, được hội đồng Bộ NN & PTNT công nhận cho sản xuất thử 2 giống cúc C41, C44 và 2 giống cẩm chướng Niva, Supper Green; 

3. Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống và sản xuất hoa cúc, cẩm chướng, lay-ơn;

4. Bước đầu lai tạo và chọn lọc các dòng chọn hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng.

2. Chọn lọc và thử nghiệm mô hình sản xuất hoa cắt cành theo hướng công nghiệp tại Lâm Đồng.

Thời gian thực hiện: 2003-2004

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện: Nguyễn Hồng Hạng, Tưởng Thị Lý, Đặng Thị Thanh Phương, Phạm Thị Lan và cs.khác

Mục tiêu: Nghiên cứu chọn lọc và thử nghiệm một mô hình sản xuất hoa theo hướng công nghiệp tại Đà Lạt phù hợp với hiện trạng sản xuất nhỏ lẻ và trình độ công nghệ hiện nay.

Kết quả tóm tắt:

1. Xây dựng quy trình nhân giống invitro, ex vitro và sản xuất thương phẩm hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lay-ơn; Xây dựng quy trình bảo quản hoa sau thu hoạch phục vụ cho xuất khẩu; Tập huấn đến người sản xuất, kinh doanh hoa các quy trình trên;

2. Bước đầu đã hình thành được một tổ chức nghề nghiệp sản xuất – tiếp thị hợp tác dưới hình thức Chi hội nông dân. Mặc dù mới được hình thành và đi vào hoạt động, nhưng trong một thời gian ngắn, Chi hội đã đạt được một số thành công cơ bản mang các yếu tố công nghiệp như sau:

- Bước đầu tổ chức xây dựng và ứng dụng thống nhất các quy trình sản xuất đã hiệu chỉnh cho một số cây hoa chủ lực có tiềm năng xuất khẩu; so với quy trình quen dùng của các nông hộ, các quy trình này gia tăng số cành hoa đạt chất lượng tốt từ 30 – 40% đối với cúc và cẩm chướng, 15 –17% đối với hoa hồng. Việc áp dụng chung một quy trình sản xuất là cần thiết tạo ra khối lượng hàng hoá lớn với chất lượng đồng nhất;

- Nâng cao một bước nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng và hiểu biết về quản lý chất lượng hoa cắt cành thông qua các lớp huấn huấn luyện; đồng thời, bắt đầu trực tiếp thực hiện việc xử lý hoá chất và xử lý lạnh để bảo quản chất lượng hoa sau thu hoạch;

- Tiếp cận được với thị trừơng xuất khẩu và lần đầu tiên xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản, là một trong những thị trường khó tính nhất;

- Thông qua việc xuất khẩu hoa sang Nhật, tăng cường một bước quan trọng cho các thành viên hiểu biết về yêu cầu của thị trường xuất khẩu và quy trình làm hàng xuất khẩu;

- Tăng cường một bước nhận thức về tầm quan trọng của sự hợp tác để tạo ra quy mô và sức mạnh trong sản xuất kinh doanh sản phẩm hoa xuất khẩu.  

3.      Nghiên cứu chọn tạo và xây dựng quy trình sản xuất một số hoa cắt cành có giá trị (cúc, lan cắt cành, lily, hồng)

Thuộc chương trình: Giống cây trồng & vật nuôi

Thời gian thực hiện: 2006-2010

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện: Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Trần Thị Kim Thủy và cs. Khác

Mục tiêu: nghiên cứu chọn tạo và xây dựng quy trình thâm canh một số giống hoa cắt cành có giá trị (cúc, cẩm chướng, lay-ơn, đồng tiền và địa lan)

Kết quả tóm tắt:

1. Sưu tập, đánh giá và lưu giữ tập đoàn giống cúc và Lan Hoàng thảo hiện có (trên 100 giống);

2. Lai tạo, chọn lọc giống hoa cúc, hoàng thảo mang bản quyền Việt Nam. Chuyển giao sản xuất thử giống hoa cúc C05.1 & C05.3 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Giống cúc C05.1 có màu tím hồng, sinh trưởng rất mạnh chỉ cần bổ sung quang chu kỳ 20 ngày (các giống thông thường là 25-30 ngày) đã đạt chiều cao chuẩn đối với hoa cúc, giống có khả năng kháng ruồi tốt.  Giống cúc C05.3 có màu trắng viền hồng, sinh trưởng mạnh,giống có khả năng kháng ruồi và rỉ sắt khá tốt. Hai giống đã được Bộ NN & PTNT công nhận cho sản xuất thử.

3. Xây dựng quy trình sản xuất giống và hoa thương phẩm cho hoa cúc và hoàng thảo.

4.   Nghiên cứu một số hóa chất xử lý sau thu hoạch cho hoa cắt cành và hoàn thiện quy trình thu hái, bảo quản hoa cắt cành (cúc, đồng tiền, cẩm chướng, bibi, cát tường, hồng)

Thời gian thực hiện: 2003-2004

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện: Nguyễn Hồng Hạng, Tưởng Thị Lý, Đặng Thị Thanh Phương & cs. khác

Mục tiêu: Nghiên cứu tạo ra các chế phẩm xử lý sau thu hoạch cho hoa cắt cành và xây dựng được quy trình thu hái, bảo quản, xử lý cho hoa cắt cành tại Lâm Đồng.

Kết quả tóm tắt:

1. Nghiên cứu các chế phẩm xử lý sau thu hoạch cho hoa cắt cành nhằm tăng cường chất lượng và tuổi thọ cành hoa. Các chế phẩm bao gồm: Chế phẩm xử lý xung (Flocure – XH), chế phẩm xử lý nuôi (Flocare – NH). Sử dụng các chế phẩm này có thể kéo dài tuổi thọ cành hoa đến 18-20 ngày, cành hoa tươi hơn, màu sắc hoa đậm, hoa nở lớn và không có hiện tượng hoa ngủ;

2. Xây dựng được quy trình thu hái, bảo quản, xử lý sau thu hoạch cho hoa cắt cành phục vụ cho mục đích xuất khẩu hoa;

3. Tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh hoa quy trình thu hái, bảo quản, xử lý sau thu hoạch cho các loại hoa cắt cành, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh hoa về bảo quản sau thu hoạch.

5. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất hoa tại Đà Lạt-Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: 2007-2009

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện:  Tưởng Thị Lý

Kết quả tóm tắt:

 1. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hoa cúc, chuyển giao quy trình sản xuất đến người sản xuất hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng nhằm tạo ra số lượng sản phẩm lớn, đồng bộ phục vụ cho thị trường cao cấp và xuất khẩu;

2. Chuyển giao quy trình thu hái, bảo quản, xử lý sau thu hoạch cho cúc, lan, hồng đến người sản xuất, kinh doanh hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng;

3. Tham gia xây dựng mô hình sản xuất hoa tiên tiến cho vùng Đà Lạt, lâm Đồng.

6. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng vườn hoa xứ lạnh tại khu nghỉ mát Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian thực hiện: 2007-2009

Địa điểm thực hiện: Thừa Thiên Huế

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện:  Tưởng Thị Lý & cs. khác

Kết quả tóm tắt:

1. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lay –ơn, địa lan cho vườn hoa xứ lạnh tại khu nghỉ mát Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế. Tập huấn, chuyển giao quy trình sản xuất đến người sản xuất hoa tại đây;

2. Xây dựng mô hình sản xuất các loại hoa trên cho khu nghỉ mát Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế.

7. Nghiên cứu chọn tạo và phát triển một số giống hoa cắt cành mới có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu phù hợp với vùng Đà Lạt, Lâm Đồng (Cúc, cẩm chướng, lay ơn, đồng tiền).

Thời gian thực hiện: T8/2007-T8/2010

Địa điểm thực hiện: Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng

Tham gia thực hiện:  Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Trần Anh Thông và cs. khác

Mục tiêu: Chọn tạo được bộ giống hoa cắt cành (cúc, cẩm chướng, đồng tiền, lay-ơn) có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện Đà Lạt, Lâm Đồng, phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Kết quả tóm tắt:

1. Sưu tập, đánh giá và lưu giữ tập đoàn giống cúc, cẩm chướng, lay – ơn, đồng tiền hiện có (trên 120 giống);

2. Lai tạo, chọn lọc giống hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lay-ơn mang bản quyền Việt Nam. Chuyển giao sản xuất thử giống hoa cúc C07.7 & C07.16, giống hoa đồng tiền G04.6, G04.7, giống hoa cẩm chướng D06.1, D06.9, D06.10 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Hai giống cúc C07.7, C07.16 và giống hoa cẩm chướng D06.9 đã được Bộ NN & PTNT công nhận chính thức. Các giống hoa đồng tiền G04.6, G04.7 và hoa cẩm chướng D06.1, D06.10 Bộ NN & PTNT công nhận cho sản xuất thử.

3. Xây dựng quy trình sản xuất giống và hoa thương phẩm cho hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng trên. Xây dựng các mô hình sản xuất thử các giống cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lay-ơn mới 3000-4000m2/giống.

4. Đề tài đang hàng trăm dòng hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng, lay-ơn triển vọng và tiếp tục chọn lọc, chuyển giao sản xuất thử các dòng triển vọng trên để đưa vào sản xuất trong tương lai.

8. Nghiên cứu chọn tạo giống hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền cho các tỉnh phía Nam (hoa cúc, đồng tiền và hồng)

Thời gian thực hiện: 2009-2011

Địa điểm thực hiện: các Tỉnh phía Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Xuân Tùng & ThS. Tưởng Thị Lý

Tham gia thực hiện: Cao Đình Dũng, Trần Anh Thông, Đinh Thị Hồng Nhung, Đào Trọng Đức và cs. Khác

Mục tiêu: Chọn tạo được giống hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền mới phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Kết quả tóm tắt:

1. Sưu tập, đánh giá và lưu giữ tập đoàn giống cúc, hồng, đồng tiền hiện có ở các Tỉnh phía Nam (trên 100 giống);

2. Lai tạo, chọn lọc giống hoa cúc, đồng tiền, hồng mang bản quyền Việt Nam. Chuyển giao sản xuất thử giống hoa cúc C07.24, giống hoa đồng tiền G05.76, G05.82. Các giống hoa đồng tiền G05.76, G05.82 đã được Bộ NN & PTNT công nhận chính thức. Giống hoa hoa cúc C07.24 đã được Bộ NN & PTNT công nhận cho sản xuất thử. Đề tài vẫn đang tiếp tục chuyển giao sản xuất thử các giống cúc, đồng tiền, hồng vào sản xuất.

3. Xây dựng quy trình sản xuất giống và hoa thương phẩm cho hoa cúc, đồng tiền trên;

4. Xây dựng các mô hình sản xuất thử các giống cúc, đồng tiền mới 3000-4000m2/giống.

LIÊN KÉT