pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-vai-tro-cua-hoi-nong-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-3382.html?lang=vi-vn&keytemp=vai-tro-cua-hoi-nong-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi&id=3382--
-Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới
THỐNG KÊ
Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

 Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

 
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm của Hội. Qua đó, để các hội viên nâng cao đời sống và có điều kiện đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp hội viên của mình phát huy được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.
 
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp người dân nâng cao cuộc sống và có điều kiện tốt hơn để tham gia xây dựng NTM
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp người dân nâng cao cuộc sống và có điều kiện tốt hơn để tham gia xây dựng NTM
 
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, tăng cường các hoạt động hỗ trợ để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí NTM. Các cấp Hội trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tổ chức dạy nghề cho nông dân. Từ đó, tạo điều kiện giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất và kinh doanh giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.   
 
Các cấp Hội cũng đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân như: chương trình tăng cường thông tin về giá cả nông sản, quy mô sản xuất cho nông dân; giúp nông dân tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại để quảng bá nông sản; giúp nông dân nắm bắt thông tin thị trường; cung ứng máy móc, vật tư nông nghiệp cho người dân theo hình thức bán trả chậm… Trong hoạt động tạo vốn, Hội Nông dân tỉnh đã ký liên tịch với một số ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Qua đó, hàng ngàn hộ hội viên được vay vốn với tổng dư nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội cũng tích cực vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay, tổng nguồn vốn hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là hơn 13,4 tỷ đồng để giúp trên 538 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 35 ngàn ha ứng dụng công nghệ cao. Hiệu quả từ các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tăng lên rõ rệt; năng suất, sản lượng và giá cả nhiều loại cây trồng chủ yếu hoa, trà, cà phê đều tăng so với năm trước, đạt giá trị sản xuất cao hơn từ 2 đến 10 lần so với phương thức sản xuất truyền thống. Giá trị sản xuất bình quân năm 2013 đạt 122,2 triệu/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng/năm;  Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới như nuôi dúi, nhím, cá hồi, cá tầm, nuôi hươu, lợn rừng, trồng nấm, trồng hoa, cây cảnh… hạn chế tình trạng độc canh sản xuất các cây, con truyền thống, góp phần đa dạng hoá sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. 
 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng NTM. Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xoá đói giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 5.500 lượt hộ nông dân. Từ đó cũng đã giúp cho 1.500 hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả. 
 
Nhiều người trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi và tiên phong trong thực hiện các nghĩa vụ của nhà nước, tham gia vào các phong trào do Hội vận động, phát động, nhất là phong trào xây dựng NTM. 
 
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 136 ngàn hội viên, chiếm trên 72% số hộ làm nông nghiệp. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức để các hội viên của mình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhiều địa phương đã phát huy tốt sức dân với phương châm “nông dân làm, nhà nước hỗ trợ” để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Qua thống kê, từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội cơ sở đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 310 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Trong quá trình tuyên truyền vận động cũng đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo”, những gương sáng trong phong trào tham gia xây dựng NTM tại các địa phương cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
 
Những kết quả trên đây đã khẳng định Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng NTM đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Hy vọng trong thời gian tới với vai trò của mình các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và có nhiều hoạt động hơn nữa để các hội viên của mình có điều kiện tham gia xây dựng NTM hiệu quả hơn tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
T. An (http://baolamdong.vn)LIÊN KÉT