pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-san-xuat-hat-nhan-tao-hoa-cuc-trong-dieu-kien-kho-7068.html?lang=vi-vn&keytemp=san-xuat-hat-nhan-tao-hoa-cuc-trong-dieu-kien-kho&id=7068--
-Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại
THỐNG KÊ
Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại

 Tóm tắt

Quy trình cải tiến nhằm sản xuất và gieo trồng các hạt nhân tạo hoa cúc bằng phương phát nuôi cấy mô tế bào thực vật trong điều kiện không cần vô trùng đã được nghiên cứu thành công. Ảnh hưởng của các hợp chất vô cơ  như đường và các vitamin dùng trong môi trường nuôi cấy MS, ở trong hoặc ngoài màng bọc hạt nhân tạo lên tỷ lệ sống, sức sinh trưởng và sự nhiễm bệnh của các hạt hoa cúc cũng được đánh giá. Kết quả cho thấy, các hạt hoa cúc nhân tạo đều bị nhiễm bệnh và chết khi có sự hiện diện của các hợp chất vô cơ trong màng bọc hạt hoặc trong giá thể trồng. Nếu không sử dụng các hợp chất này trong màng bọc hạt, nhưng sử dụng trong giá thể trồng thì tỷ lệ sống là 34% sau 6 tuần trồng. Trái lại, hoàn toàn không dùng các hợp chất vô cơ trong màng bọc và trong giá thể trồng thì tỷ lệ sống đạt 70%, cho dù  không cần tiệt trùng môi trường tạo màng hoặc giá thể trồng. Cây cúc phát triển từ những hạt tạo ra trong môi trường không sử dụng hợp các chất vô cơ cả trong màng hạt và trong giá thể trồng thì cho nhiều lá hơn, cây cao và rễ nhiều hơn, trọng lượng tươi và khô cao hơn so với cây cúc phát triển từ những hạt tạo ra trong môi trường không sử dụng hợp các chất vô cơ trong màng hạt, nhưng sử dụng trong giá thể trồng. Tuy nhiên, diện tích lá, số diệp lục, số đốt và rễ thì không khác nhau.  Từ đó cho thấy rằng không cần sử dụng các hợp chất vô cơ dùng trong môi trường MS và đường để tạo vỏ hạt hoa cúc nhân tạo phục vụ sản xuất thương mại.

Tác giả:

1,2Cao Đình Hùng, email: caodinhhungvn@gmail.com; caodinhhungvn@yahoo.com

3Cao Đình Dũng, email: caodinhdung2003@yahoo.com

1LED Agri-Bio Fusion Technology Research Center, Chonbuk National University, Iksan Campus, 79 Gobong-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do 570–752, Republic of Korea
2Khoa Nông Lâm, Đại Học Đà Lạt, Số 1 Phù Đổng Thiên Vương – Đà Lạt – Việt Nam
3Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa – Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam, 79 Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12 – Đà Lạt – Lâm Đồng –Việt Nam

 

Bài báo được đăng trong tạp chí Plant Cell Tissue Organ Culture

Đăng online tại SpringerLIÊN KÉT