pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-can-mot-huong-suy-nghi-moi-3728.html?lang=vi-vn&keytemp=nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-can-mot-huong-suy-nghi-moi&id=3728--
-Nông nghiệp và an ninh lương thực: Cần một hướng suy nghĩ mới-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Nông nghiệp và an ninh lương thực: Cần một hướng suy nghĩ mới
THỐNG KÊ
Nông nghiệp và an ninh lương thực: Cần một hướng suy nghĩ mới

Nông nghiệp và an ninh lương thực: Cần một hướng suy nghĩ mới

(Website Hội NDVN) - Ở đâu đó đã nói "Vai trò của nông nghiệp không chỉ là để ăn no, mà còn phải ăn đủ dinh dưỡng” đã cho chúng ta thấy rằng, mọi thứ đã thay đổi đối với Ngành Nông nghiệp Việt Nam.

 

Ảnh minh họa

"An ninh lương thực" (food security”, "nông nghiệp thông minh với khí hậu" (climate-smart agriculture) và "tăng trưởng xanh" (green growth) đã trở thành những khẩu hiệu hành động của Ngành Nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, dường như, việc hiện thực hóa các khẩu hiểu hành động đó để mang lại “giá trị tăng cao” cho người nông dân cần một cách nhìn nhận lại.

Xu hướng mới: Thế giới – Việt Nam

Mối liên hệ giữa an ninh lương thực và biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp của Việt Nam đã được Chính phủ nhìn nhận một cách rộng rãi. Gần đây, trong một cuộc họp chính thức liên quan đến vấn đề này, TS. Nguyễn Văn Bộ , Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, thành viên của Ủy ban quốc tế về nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu cho biết:"Chúng ta không còn có thể nhìn vào an ninh lương thực, đói nghèo và biến đổi khí hậu và phát triển bền vững môi trường một cách riêng biệt" (phản ánh tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về Nông nghiệp, An ninh lương thực và biến đổi khí hậu (AFC - Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change) tổ chức Hà Nội, 12/03/09).

Với khái niệm "tăng trưởng xanh ", tuy được giới thiệu đến Việt Nam thời gian gần đây, song nó được thúc đẩy mạnh mẽ. Đó là vào đầu năm 2008, Chương trình Môi trường và Phát triển bền vững Liên Hợp Quốc (UNEP - United Nations Evironment Programme) đã dẫn đầu sáng kiến nền kinh tế xanh thông qua một chiến lược hướng tới tăng trưởng xanh.

Năm 2011, tại Hội nghị APEC (Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) Bộ trưởng Tài chính lần thứ 18, diễn ra tại Honolulu, Hoa Kỳ vào ngày 10/11/2011, GS.TS. Vương Đình Huệ, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính, là người dẫn đầu Đoàn của Việt Nam tham dự Hội nghị đã khẳng định sự cam kết của Việt Nam để APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) và G20 (Group of Twenty - nhóm các nền kinh tế lớn) vào mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.

Tuy Việt Nam là một quốc gia với đa dạng của thiên nhiên, nhưng cách tiếp cận của cảnh quan trong công tác môi trường và sản xuất nông nghiệp đã không được công nhận chính thức hoặc tích hợp vào các chính sách liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu. Cho đến nay, mới chỉ có Tổ chức Phát triển Hà lan (SNV) triển khai mô hình thí điểm từ năm 2012 tại một số tỉnh như Nghệ An và Lâm Đồng. 

Để thích nghi: cần đổi mới trong tiếp cận về chính sách

Đáp ứng với các xu hướng mới đó, các nhà nghiên cứu cũng như hoạch định chính sách cần phải xác định các hành động mang tính đột phá mà Chính phủ cần thực hiện để giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và giúp cung cấp một thực phẩm an toàn và một tương lai phát triển của Ngành Nông nghiệp.Điều này phù hợp với báo cáo kết quả rằng:" Chú ý phải được trao cho nông dân quy mô nhỏ , những người dễ bị tổn thương hơn với sự thay đổi thời tiết và nghèo đói ... " Alenxander Muller, trợ lý tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Rome, (nói ở nói Hội nghị lần thứ 2 tại Hà Nội).

 Và cần một dự án quy mô rộng

 Trong bối cảnh yêu cấu hướng tiếp cận mới với nhiều thay đổi trong hoạch định chính sách, một dự án toàn diện tích hợp tất cả các vấn đề cần thiết. Theo TS. Ray Trewin thuộc Trường Chính sách công của Đại học Quốc gia Australia (ANU – Australian National University), Dự án đề ra cần tích hợp thuận lợi của sự hợp tác quốc tế: cho biết:"Để đề xuất một dự án khả thi và lớn , hợp tác giữa các đối tác như ACIAR , IPSARD , ANU và Viện nghiên cứu khác ở Việt Nam là trung tâm ... " (Hội thảo " tương lai chính đáng nông nghiệp: phương pháp tiếp cận chính sách an ninh lương thực Việt Nam " , được tổ chức tại Hà Nội 03/4/2014 ) .

Cũng trong Hội thảo đó, theo TS. Liz Petersen, Giám đốc Quản lý chương trình của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR - Australian Centre for International Agricultural Research), đề xuất dự án cũng cần phải bao gồm đầy đủ các yếu tố:Đánh giá của Tổ chức Nghiên cứu quốc tế về khoa học và công nghệ nông nghiệp vì sự phát triển (IAASTD – International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development);Những bài học rút ra từ dự án thí điểm đang triển khai tại Indonesia, về nghiên cứu cấp quốc gia phục vụ phát triển tương lai Ngành Nông nghiệp...

T. Lý (http://www.hoinongdan.org.vn)LIÊN KÉT