pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-nghiem-thu-ket-qua-thuc-hien-de-tai-“nghien-cuu-chon-tao-giong-khoai-tay-co-nang-suat-cao-chat-luong-tot-chong-chiu-benh-moc-suong-va-co-the-canh-tac-quanh-nam-tai-da-lat-va-vung-phu-can-1391.html?lang=vi-vn&keytemp=nghiem-thu-ket-qua-thuc-hien-de-tai-“nghien-cuu-chon-tao-giong-khoai-tay-co-nang-suat-cao-chat-luong-tot-chong-chiu-benh-moc-suong-va-co-the-canh-tac-quanh-nam-tai-da-lat-va-vung-phu-can&id=1391--
-Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận"-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận"
THỐNG KÊ
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận"

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận"

Ngày 30/7, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận” do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì thự hiện từ năm tháng 7 năm 2017 – tháng 7 năm 2020.

ThS. Nguyễn Thế Nhuận, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Lâm Đồng là vùng sản xuất khoai tây lớn thứ 2 của cả nước (sau Vùng đồng bằng Sông Hồng) với diện tích dao động từ 2000 ha - 2.500 ha, năng suất trung bình 17 - 18 tấn/ha. Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, tại đây khoai tây có thể được sản xuất quanh năm với các giống chủ yếu hiện nay là Utatlan (07) được nhập nội, giống PO3, Atlantic do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau, Hoa khảo nghiệm, chọn lọc. Các giống này tỏ ra khá phù hợp với điều kiện sản xuất tại Lâm Đồng với tiềm năng năng suất cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng (giống 07, PO3) và cho chế biến (giống Atlantic). Tuy nhiên, khoai tây vẫn chỉ được tập trung sản xuất trong mùa khô (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau) với nguyên nhân: do bệnh hại khá lớn, nhất là bệnh mốc sương, sản xuất vào mùa mưa phải đầu tư lớn để kiểm soát bệnh, rủi ro cao; do thiếu những giống có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh để tổ chức sản xuất trong mùa mưa. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra, việc nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận là rất cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, có thể trồng trong thời gian mùa mưa, hạn chế khoai tây Trung Quốc đội lốt khoai tây Đà Lạt.

Đề tài được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì thực hiện với mục tiêu: Chọn tạo được 1-2 giống khoai tây phục vụ ăn tươi đạt năng suất trung bình từ 20-25 tấn/ha (vụ Xuân - Hè đạt trung bình trên 20 tấn/ha), có khả năng kháng bệnh mốc sương khá, phù hợp với điều kiện thời tiết quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cho giống mới, quy trình đạt năng suất trung bình từ 20-25 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng từ 10-15%, quy trình dễ áp dụng; Xây dựng 3 mô hình trình diễn giống khoai tây mới, năng suất trung bình đạt từ 20-25 tấn/ha, quy mô 1ha/mô hình, tại Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương.

Đề tài sử dụng chủ yếu các nguồn vật liệu sẵn có tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa và nguồn vật liệu thế hệ mới của Trung tâm Khoai tây Quốc tế, một số nguồn vật liệu nhập nội từ các nguồn khác nhau. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phổ biến, thông dụng theo đúng với từng nội dung nghiên cứu.

Kết quả đề tài đã thực hiện và đầy đủ các nội dung công việc, đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại sản phẩm theo đúng thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng được ký kết, với các kết quả đạt được:

            1) Nhân nhanh tổng cộng 21.600 cây khoai tây mô, 37.500 củ giống G1 và 12.700 kg củ giống G2 các dòng/giống khoai tây đảm bảo chất lượng phục vụ công tác khảo sát, khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình ( vượt 10-12% về số lượng).

            2) Khảo sát và đánh giá, từ 182 dòng chọn C1 và C2, đề tài đã chọn lọc được 10 dòng chọn C3 triển vọng. Có các đặc tính nông sinh học phù hợp cho thị trường ăn tươi, dạng củ đẹp, da láng mịn, mắt nông, vỏ củ màu hồng và vàng, thịt củ màu vàng, mắt củ nông, trung bình đạt từ 8-10 củ/cây, các dòng chọn có khả năng kháng mốc sương khá đến tốt, tiềm năng năng suất cao, trung bình đạt 30,68-36,57 tấn/ha, tỉ lệ thương phẩm cao (>85%), hàm lượng chất khô đạt từ 18,0 – 19,0%.

            3) Kết quả khảo nghiệm cơ bản trong 03 vụ tại Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương đã xác định được giống khoai tây TK15.80: Giống có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh mốc sương, năng suất cao, ổn định, đạt 27,69 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng (07) 16,7%, hàm lượng chất khô đạt từ 18,1-19,6%, bệnh mốc sương từ 1-2/9điểm, trung bình khảo nghiệm sản xuất trong 2 vụ đạt 25,42 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 19,6%. Doanh thu đạt 254,2 triệu đồng, lợi nhuận đạt 148,2 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 19,56%. Giống TK15.80 đã được Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 454/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2019.

            4)  Quy trình kỹ thuật canh tác giống khoai tây TK15.80 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được công nhận cấp cơ sở công nhận tại Quyết định số 167/QĐ-VNNMN-VP, ngày 26/5/2020. Quy trình được áp dụng với mật độ trồng 42.000 củ/ha và mức phân bón 150N: 120P205: 150K20. Quy trình dễ áp dụng cho năng suất thực thu đạt 32,39 tấn/ha, cao hơn quy trình đối chứng 14,25%, năng suất thương phẩm đạt trung bình 28,03 tấn/ha, cao hơn quy trình đối chứng 12,79%, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế trung bình đạt cao hơn quy trình đối chứng 12,78%.

            5) Xây dựng 3,28 ha mô hình sản xuất giống khoai tây TK15.80 tại Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương, năng suất trung bình đạt 27,65 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 16,32% và hiệu quả kinh tế cao hơn 27,51%.

            6) Đề tài đã đăng 01 bài báo trên tạp chí NN&PTNT, Kỳ 2 tháng 5/2020, Trang 33-39 (Kết quả lai tạo giống khoai tây TK15.80 tại Lâm Đồng). Đài truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, Website Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia, Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, đăng tin giới thiêu về kết quả của đề tài. Tập huấn giới thiệu giống mới, kỹ thuật canh tác cho 67 lượt người và 02 hội nghị đầu bờ cho 82 lượt người tại điểm triển khai xây dựng mô hình sản xuất giống khoai tây mới TK15.80.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài, phương pháp nghiên cứu đảm bảo độ chính xác cao, đáng tin cậy, sản phẩm đề tài đạt và vượt so với đặt hàng, có giá trị ứng dụng cao, khả năng nhân rộng lớn, giống mới tạo ra được người nông dân đón nhận… Đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý tại Lâm Đồng thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm giống khoai tây TK15.80 để mở rộng sản xuất trong thời gian tới.LIÊN KÉT