pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-ca-chua-nt2-1372.html?lang=vi-vn&keytemp=ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-ca-chua-nt2&id=1372--
-Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống Cà chua NT2-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống Cà chua NT2
THỐNG KÊ
Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống Cà chua NT2

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ

 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÀ CHUA NT2

Nguyễn Thế Nhuận1. Nguyễn Xuân Hiểu1, Đinh Thị Hồng Nhung1, Phạm Thị Luyên1, Trần Anh Thông, Cao Đình Dũng  Nguyễn Thị Hải1, Ngô Quang Vinh2,  Ngô Minh Dũng3, Trần Thị Phương Hoài4 và Hồ Thị Mỹ Phượng4

1 Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa- Viện KHKTNN miền Nam

2 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

3 Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao TBKT nông nghiệp – Viện KHKTNN miền Nam

4 Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT Quãng Ngãi

        Giống cà chua lai NT2 có dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn, thời gian sinh trưởng trung bình từ 120-130ngày, chiều dài lóng trung bình, thân, lá có màu xanh, lá và lá chét trung bình, lá chẻ thùy theo dạng hình xương cá, hoa có màu vàng, kích cỡ hoa trung bình. NT2 không bị nhiễm bệnh vi rút, bị nhiễm mốc sương và sâu đục quả ở mức nhẹ. NT2 có dạng chùm quả trung gian, dạng quả hình chữ nhật với chỉ số hình dạng quả trung bình I =1,06, kích quả lớn, có từ 2-3 ngăn hạt, màu sắc quả và màu sắc thịt quả khi chín có màu đỏ tươi, đẹp, thịt quả nhiều, trung bình độ dày thịt quả đạt 0,83cm, trong quả có ít hạt , độ cứng quả khá, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Kết quả khảo nghiệm cơ bản tại Lâm Đồng, NT2 đạt năng suất trung bình từ  80,43 – 85,05tấn/ha, tại Quãng Ngãi đạt từ 49,53 – 51,42tấn/ha và tại TP. Hồ Chí Minh đạt từ  49,79 – 50,12tấn/ha. Có ưu thế lai chuẩn so với giống đối chứng Anna từ + 1,46% đến + 3% và giống Red Crowd từ  + 3,61% đến + 12,34%. Kết quả khảo nghiệm sản xuất NT2 đạt năng suất từ 76,52-80,16 tấn/ha tại Lâm Đồng, 49,23-52,18tấn/ha tại Quãng Ngãi và 42,17-44,56tấn/ha tại TP. Hồ Chí Minh.LIÊN KÉT