pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1-chuyen-giao-cong-nghe-san-xuat-3-giong-ca-chua-moi-10471.html?lang=vi-vn&keytemp=chuyen-giao-cong-nghe-san-xuat-3-giong-ca-chua-moi&id=10471--
-Chuyển giao công nghệ sản xuất 3 giống cà chua mới-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Chuyển giao công nghệ sản xuất 3 giống cà chua mới
THỐNG KÊ
Chuyển giao công nghệ sản xuất 3 giống cà chua mới

Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt đã nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao 3 giống cà chua mới sản xuất theo mô hình ứng dụng công nghệ cao ở các địa bàn Đà Lạt, Đơn Dương và Đức Trọng. Cả 3 giống cà chua này được canh tác trên giá thể nhà kính, sử dụng công thức dinh dưỡng thủy canh, cung cấp nước và phân bón hữu cơ qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Việc quản lý dịch hại tổng hợp bằng biện pháp sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ. So sánh với biện pháp canh tác các giống cà chua thông thường, kết quả áp dụng công nghệ sản xuất 3 giống cà chua mới đã tăng hiệu quả kinh tế từ 70 - 100%. 

Đó là 3 giống cà chua tên NT2, SE 0913 và SE 0919 với thời gian sinh trưởng từ 95 - 130 ngày, có khả năng kháng bệnh héo xanh, đạt năng suất trung bình từ 70 - 100 tấn/ha, trái thu hoạch nhiều bột, ít chua, nhiều ngọt, phần vỏ khá cứng nên thuận lợi cho việc vận chuyển tiêu thụ đường xa…        

http://www.baolamdong.vn/     LIÊN KÉT