pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1--ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-hoa-dong-t-3881.html?lang=vi-vn&keytemp=-ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-hoa-dong-t&id=3881--
- Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa Đồng tiền G05.76 VÀ G05.82 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv)-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa Đồng tiền G05.76 VÀ G05.82 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv)
THỐNG KÊ
Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa Đồng tiền G05.76 VÀ G05.82 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv)

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa Đồng tiền G05.76 VÀ G05.82 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv)
Thứ năm, 29-03-2012 | 10:38:28

Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng,

Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv

 

Tóm tắt

 

Giống hoa đồng tiền G05.76 và G05.82 được chọn tạo tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa từ các quần thể lai F1 giữa hai giống thương mại (Lambada và G04.6) và dòng ĐTH1. Các giống này được khảo nghiệm chính quy và khảo nghiệm sản xuất qua bốn vụ tại Đà Lạt về các đặc tính nông học, hình thái và thẩm mỹ chính, khả năng chống chịu ruồi trắng và nấm cổ hoa, năng suất cành hoa và khả năng chấp nhận của thị trường. Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giống mới này cho năng suất cành hoa cao (25-32 cành/m2/tháng) với cành hoa cứng, đẹp với tuổi thọ trong bình dài (10-12 ngày) trong điều kiện bình thường và đáp ứng được cả yêu cầu của người sản xuất và thị hiếu thị trường. Trong điều kiện cả mùa khô (Đông Xuân) và mùa mưa (Xuân Hè và Hè Thu) ở Đà Lạt, các giống đồng tiền mới này đều có khả năng chống chịu khá tốt với ruồi trắng và thối cổ bông, sâu bệnh hại quan trong nhất đối với hoa đồng tiền. Nhờ những đặc tính thương mại ưu việt trên, các giống đồng tiền mới này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặc cách công nhận chính thức cho sản xuất từ tháng 5 năm 2011.

Từ khóa: Gerbera, quần thể lai F1, khảo nghiệm chính quy, khảo nghiệm sản xuất, năng suất cành hoa, tuổi thọ trong bình, khả năng kháng, ruồi trắng, thối cổ bông.     

______________________________________

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

 

Chú thích: Bài đăng trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề Giống cây trồng-vật nuôi – Tập 2, Tháng 12 năm 2011, trang 146-152

Xem chi tiết xin liên hệ:

Tác giả: Tưởng Thị Lý Email: lytuong2001@yahoo.comLIÊN KÉT