pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N1--ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-hoa-cuc-ca-3882.html?lang=vi-vn&keytemp=-ket-qua-chon-tao-va-khao-nghiem-giong-hoa-cuc-ca&id=3882--
- Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa cúc cắt cành C07.7 và C07.16 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv)-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa cúc cắt cành C07.7 và C07.16 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv)
THỐNG KÊ
Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa cúc cắt cành C07.7 và C07.16 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv)

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa cúc cắt cành C07.7 và C07.16 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv)
Thứ năm, 29-03-2012 | 10:38:09

Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý

 Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv

 

Tóm tắt

Giống hoa cúc cắt cành C07.7 được chọn lọc từ tổ hợp lai Chevrolet x C05.5, C07.16 từ tổ hợp lai C05.1 x Sunny Yellow, năm 2007, trong điều kiện Đà Lạt. Các khảo nghiệm chính quy tiến hành trong vụ Đông Xuân 2008-2009 và Hè Thu 2009 cho thấy C07.7 và C07.16 là những giống có nhiều triển vọng do có hoa đẹp, khả năng thích ứng tốt với điều kiện địa phương và khả năng chống chịu tốt với ruồi đục lá và rỉ sắt trắng. C07.7 có kiểu cành hoa chùm phô trương, kiểu hoa bán kép cỡ trung bình, màu đỏ vàng với vòng tâm vàng, sâu. C07.16 cũng có kiểu hoa chùm phô trương nhưng với bông hoa kiểu thược dược cỡ trung bình, màu vàng tươi có tâm xanh và sâu. Với quang chu kỳ 16 h kéo dài 30 ngày sau trồng, cả hai giống đều cho cành hoa mập, mạnh, C07.7 đạt chiều cao 80-85cm, C07.16 90-100 cm. Trong khảo nghiệm sản xuất trên vườn nông hộ vụ Thu Đông 2009 và Đông Xuân 2009-2010, C07.7 và C07.16 đạt điểm cao về mức chấp nhận của người sản xuất và thị trường.         

Từ khóa: hoa cúc cắt cành, tổ hợp lai, chọn lọc, khảo nghiệm chính quy, khảo nghiệm sản xuất, khả năng chấp nhận của thị trường. 

______________________________________

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

 

Chú thích: Bài đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 8 (29), năm 2011, trang 53-59

Xem chi tiết xin liên hệ:

Tác giả: Tưởng Thị Lý Email: lytuong2001@yahoo.comLIÊN KÉT