pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N-thu-vien-0-625-1.html?lang=vi-vn&keytemp=thu-vien-0&id=625&page=1--
Thư viện-
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ
Bài báo khoa học
Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại
Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại Production of chrysanthemum synthetic seeds under non-aseptic conditions for direct transfer to commercial greenhouses 1,2Cao Đình Hùng, 3Cao Đình Dũng

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm Giống hoa cẩm chướng D06.9 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Chu Thị Phương Loan, Đào Trọng Đức & ctv)
Giống hoa cẩm chướng D06.9 được chọn lọc năm 2006 từ tổ hợp lai White Barbara x Optima.

Luận văn khoa học
Điều tra hiện trạng canh tác và bước đầu thử nghiệm che phủ lạc dại trên vườn cam

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ HOA CẮT CÀNH WAXFLOWERS CHAMELAUCIUM DESF.
Tuổi thọ cành hoa của các giống phụ thuộc vào kiểu di truyền của loài và cá thể. Tuổi thọ của 16 giống khảo sát biến động từ 7,4 đến 24,9 ngày đối với hoa và từ 5,5 đến 31,0 ngày đối với lá.

LIÊN KÉT