pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N-thu-vien-0-625-1.html?lang=vi-vn&keytemp=thu-vien-0&id=625&page=1--
Thư viện-
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ
Bài báo khoa học
ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG KHOAI TÂY TRIỂN VỌNG TK13.2 TRỒNG TẠI LÂM ĐỒNG, NAM ĐỊNH VÀ THÁI BÌNH
Giống khoai tây TK13.2 chọn lọc từ tổ hợp lai Atlantic x CIP302056.205 đã được trồng khảo nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng, Nam Định và Thái Bình từ năm 2014 - 2019.

Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại
Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại Production of chrysanthemum synthetic seeds under non-aseptic conditions for direct transfer to commercial greenhouses 1,2Cao Đình Hùng, 3Cao Đình Dũng

Luận văn khoa học
Điều tra hiện trạng canh tác và bước đầu thử nghiệm che phủ lạc dại trên vườn cam

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ HOA CẮT CÀNH WAXFLOWERS CHAMELAUCIUM DESF.
Tuổi thọ cành hoa của các giống phụ thuộc vào kiểu di truyền của loài và cá thể. Tuổi thọ của 16 giống khảo sát biến động từ 7,4 đến 24,9 ngày đối với hoa và từ 5,5 đến 31,0 ngày đối với lá.

LIÊN KÉT