pvfcdalat--
http://pvfcdalat.com/vi-vn/N-bai-bao-khoa-hoc-0-672-1.html?lang=vi-vn&keytemp=bai-bao-khoa-hoc-0&id=672&page=1--
Bài báo khoa học-
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

THỐNG KÊ
Bài báo khoa học
ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG KHOAI TÂY TRIỂN VỌNG TK13.2 TRỒNG TẠI LÂM ĐỒNG, NAM ĐỊNH VÀ THÁI BÌNH
Giống khoai tây TK13.2 chọn lọc từ tổ hợp lai Atlantic x CIP302056.205 đã được trồng khảo nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng, Nam Định và Thái Bình từ năm 2014 - 2019.

Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại
Sản xuất hạt nhân tạo hoa cúc trong điều kiện không cần vô trùng phục vụ cho sản xuất thương mại Production of chrysanthemum synthetic seeds under non-aseptic conditions for direct transfer to commercial greenhouses 1,2Cao Đình Hùng, 3Cao Đình Dũng

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm Giống hoa cẩm chướng D06.9 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Chu Thị Phương Loan, Đào Trọng Đức & ctv)
Giống hoa cẩm chướng D06.9 được chọn lọc năm 2006 từ tổ hợp lai White Barbara x Optima.

 Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa cúc cắt cành C07.7 và C07.16 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý Hồ Cao Lộng Ngọc, Đinh Thị Hồng Nhung & ctv)
Giống hoa cúc cắt cành C07.7 được chọn lọc từ tổ hợp lai Chevrolet x C05.5, C07.16 từ tổ hợp lai C05.1 x Sunny Yellow, năm 2007, trong điều kiện Đà Lạt.

 Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa Đồng tiền G05.76 VÀ G05.82 (Tác giả: Phạm Xuân Tùng, Tưởng Thị Lý, Cao Đình Dũng, Phạm Thị Lan, Chu Thị Phương Loan & ctv)
Giống hoa đồng tiền G05.76 và G05.82 được chọn tạo tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa từ các quần thể lai F1 giữa hai giống thương mại (Lambada và G04.6) và dòng ĐTH1.

Ảnh hưởng của mẫu nhập và một số yếu tố môi trường cây đến hiệu quả nhân giống hoa hồng (Rosa hybrida L.) invitro (Tác giả: Phạm Xuân Tùng và Mai Thị Thủy)
Để hoàn thiện quy trình nhân giống hoa hồng in vitro, một số thí nghiệm đã được bố trí để khảo sát hiệu quả của loại mẫu nhập, ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tái sinh, nhân nhanh chồi in vitro và tái sinh bộ rễ của chồi in vitro.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LAI TẠO, CHỌN LỌC GIỐNG RAU, HOA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU & HOA
Việt Nam có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khá thuận lợi cho việc trồng trọt các loại rau, hoa, quả để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đánh giá khả năng kháng bệnh ghẻ thường ( Streptomyces scabies) của một số dòng/ giống khoai tây.
Khả năng kháng bệnh ghẻ thường do xạ khuẩn Streptomyces scabies của 33 dòng/ giống khoai tây được đánh giá bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo trong điều kiện nhà lưới tại Đà Lạt.

Nghiên cứu bệnh ghẻ củ Khoai Tây do Streptomyces Scabies và đánh giá khả năng kháng của một số dòng/giống Khoai Tây
Xạ khuẩn Streptomyces scabiei (Thaxter) Lambert và Loria (syn. S. scabies) là tác nhân chính gây bệnh ghẻ thường, là loại bệnh hại có sự phân bố rộng và gây hại kinh tế quan trọng trong sản xuất khoai tây.

LIÊN KÉT